Astros Velocity

16 vs 4

Kaakiro Lions

G41 07:45am ~ 09:45am Lion Rock C2

TTBC Eagles

3 vs 11

Unicorns White

G42 10:15am ~ 12:15pm Lion Rock C2

Martins

17 vs 22

Ninewest

G43 12:45pm ~ 14:45pm Lion Rock C2

Unicorns blue

2 vs 18

Astros Cosmos

G44 15:15pm ~ 17:15pm Lion Rock C2

Buffaloes

15 vs 4

Dodgers

G45 13:30pm ~ 15:30pm Lion Rock C1

Buffaloes

7 vs 4

Orioles(HMTBC)

G15 13:30pm ~ 15:30pm Lion Rock C1